Изабери језик:
зборник

СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ

Сажетак

Међународни тематски зборник
СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ
Издавач
Институт за политичке студије, Београд
За издавача
Др Живојин Ђурић
Приређивач
Др Миломир Степић

Зборник можете преузети ОВДЕ.

зборник СВЕТ И НОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ

Форма за наручивање

ç