Zorančo Vasilkov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet društvenih nauka, Univerzitet privredna akademija, Novi Sad

PERIODIKA

PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI – PROCES BEZ KRAJA

Pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji je proces koji više od 18 godina u kontinuitetu okupira interesovanje akademske zajednice, institucija, nevladinog sektora i samih građana. Evropska budućnost Srbije i Zapadnog Balkana je proklamovana od strane Evropskog saveta na samitu u Solunu 2003. godine. Ovaj period praćen je različitim proceduralnim fazama približavanja i saradnje, u čijoj osnovi se nalaze ekonomski i politički interesi obeju strana za ekonomsko povezivanje, jačanje odnosno pristupanje jedinstvenom tržištu, rast životnog standarda građana, vladavinu prava, jačanje institucija, poštovanje zajedničkih evropskih vrednosti i demokratski razvoj društva. Domaća i strana literatura koja tretira evropske integracije, dokumenta i izveštaji institucija i medijski nastupi predstavnika obeju strana ponekad ukazuju na dijametralno suprotne stavove, kao da se radi o dva potpuna paralelna procesa opterećena različitim viđenjima i vrednovanjima, prepunih nedovoljnom iskrenošću i nedostatkom poverenja u ostvarivanju ciljeva integrativnih procesa. Ovim radom se analitički i kritički pristupa istraživanju procesa približavanja i pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i ukazuje na međusobne protivrečnosti, nedostatke, nekonzistentnosti i neizvesnosti koje se javljaju u javnosti i kod građana Republike Srbije. Strategija za proširenje EU na Zapadni Balkan iz 2018. godine i nova metodologija pristupanja su primeri par excellence za uvid u neprekidni proces izmena, nedoslednosti i nepoverenja. Namera autora je da upotrebom istorijskog, uporednog i teleološkog metoda istraživanja, uz analizu prethodnih proširenja Unije i političkih procesa, ukažu na nelogičnosti, zasićenost i rastuće nepoverenje građana Republike Srbije u proces pristupanja. Iz perspektive građana Republike Srbije čini se da EU, kao strateški prioritet u kog su najviše verovali poslednjih 20 godina, treba polako da prepusti svoje mesto drugim oblicima geopolitičkog povezivanja.

PERIODIKA

PRAVNO-POLITIČKI ASPEKTI UPRAVLJANJA DRŽAVOM U 21. VEKU

Upravljanje državom i vršenje vlasti je još u antičkom vremenu bila potreba kojoj su težili najkompetentniji i najumniji članovi društva tog doba. Upravljanje državom, kao i izučavanje njenih najvažnijih oblika i specifičnosti su bili predmet interesovanja brojnih teoretičara koji su se bavili naukom o upravljanju. Ni dan danas ne postoji zajednička i jedinstvena teorija i definicija upravljanja državom oko koje bi se svi teroretičari ove mlade nauke složili i usaglasili, iako smo upoznati sa veliki brojem teroretičara koji se bave ovom naukom. Kroz istoriju sveta i civilizacije postojali su i brojni, različiti pravci kao i teorije koje su pokušavale da, narodu posebno, približe ideologije i pristupe upravljanja državom i njenim društvom.Državno upravljanje se može vršiti na različite načine. Može se govoriti o oba čista tipa, o javnom upravljanju organizovanom kao birokratija, kao marketizacija i kao partnerstvo, ili kao mešavina. Institucionalna promena u državnom upravljanju je vođena tenzijom između nasleđa države, s jedne strane i novih globalnih modela javne uprave, s druge strane, što je imperativ savremenog društva i neoliberalnog koncepta ekonomske organizovanosti razvijenih država Evrope. Iako smo naveli da postoji veliki broj definicija vezanih za državno upravljanje, možda je najbolje objašnjenje i značenje samog pojma države ponudila marksisitička filozofija u kojoj se naglašava da je država klasna organizacija koja štiti interese vladajuće klase aparatom prinude fizičke sile kojim raspolaže. Po prethodno rečenom, analiza upravljanja državom treba da bude izazov u svakom vremenu i za svakog istraživača koji pretenduje da se bavi ovom oblašću. Osnovna hipoteza u ovom radu jeste utvrđivanje i definisanje vitalnih nosilaca pravno-političke vlasti. Iz ovog proizilazi naučna, ali i društvena opravdanost prikaza dobre uprave, odn. državnog menadžmenta.

ç