Izaberi jezik:

Zoran Đurđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

PERIODIKA

STRATEŠKI PRAVCI EVROPSKE UNIJE ZA SUPROTSTAVLJANJE KRIMINALITETU I NJIHOV ZNAČAJ ZA REPUBLIKU SRBIJU

Teroristički napadi, veliki broj migranata iz ratom zahvaćenih područja Azije i Afrike, organizovani i visokotehnološki kriminalitet, kod mnogih građana su stvorili strah za ličnu i porodičnu bezbednost. Trenutni oblici saradnje na međunarodnom nivou više nisu dovoljni, sve češće se govori o novim operativnim modelima saradnje, koji uključuju i formiranje nadnacionalnih operativnih jedinica. Bezbednost EU i globalna bezbednost su međusobno povezane i uslovljene kategorije. Evropskom agendom bezbednosti 2015‒2020. godine, unapređeni su instrumenti za suprotstavljanje kriminalitetu predviđeni u Strategiji unutrašnje bezbednosti EU iz 2010. godine. Posebna pažnja je posvećena razmeni informacija, operativnoj saradnji, obuci i istraživanjima kriminaliteta. Analogno geografskoj poziciji Republike Srbije i želji da postanemo članica EU deo analize je posvećen pravnim i institucionalnim kapacitetima Republike Srbije za saradnju. Na kraju, kritički je ukazano na probleme i mere za unapređenje međunarodne saradnje.

PERIODIKA

MIGRANTSKA KRIZA I TERORISTIČKA PRETNJA

Integracija migranata nije lak proces i dodatno je otežava saznanje da se među izvršiocima terorističkih napada nalaze lica koja su rođena u nekoj od država EU, a pripadaju drugoj ili trećoj generaciji migranata. Izveštavanje o terorističkim aktima i drugim krivičnim delima izvršenim od strane migranata dovodi do promene stavova domaćeg stanovništva prema migrantima, kao i veliki broj ekonomskih migranta koji dolaze iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom kako bi rešili svoje ekonomske probleme. Broj terorističkih napada u Evropskoj uniji je u porastu u 2015. u odnosu na 2014. godinu, a problemi u integraciji postojećih i priliv novog talasa migranata kod velikog broja građana Evropske unije izaziva strah da će se broj terorističkih napada povećati. Da bi se izveo objektivan zaključak o osnovanosti takvog stava neophodna su istraživanja odnosa između migracija i terorizma i usklađenosti antiterorističkih aktivnosti sa prirodom tog odnosa.

ç