Изабери језик:

Жељко П. Мојсиловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

периодика

ДИПЛОМАТСКО ПРЕГОВАРАЊЕ У ФУНКЦИЈИ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ДРЖАВЕ

У раду се анализира дипломатско преговарање као једна од кључних метода вођења спољне политике државе, чиме се и одређује положај те државе у односу на најважнија међународна збивања. Поред коришћења силе, у односима међу државама, кроз историју, многи конфликти су решавани преговорима. Иако су вештине дипломатије и преговарања познате од када постоје и државе, у данашње време се догађа да се дипломатијом баве људи који нису за то школовани или не поседују пожељне карактеристике за дипло­мату или преговарача. Неки од фактора могу позитивно утицати на преговарачки процес и допринети проналажењу прихватљивог решења за све стране, док други могу утицати на прекид комуникације. Познавање стратегија дипломатског преговарања и факто­ра који утичу на дипломатске преговоре је од кључног значаја за међународни положај државе и њене односе са другим државама и међународним организацијама.

периодика

ПРЕГОВАРАЧКИ КАПАЦИТЕТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВAЊА ЕУ

У раду се разматрају преговарачки капацитети Републике Србије у процесу приступања Европској унији, односно, шта је све Србија урадила у досадашњим фазама и какве су јој могућности да испуни све захтеве који се пред њу постављају. Србија је постала део Процеса стабилизације и придруживања у октобру 2000. године, а први обавезујући однос Србије са ЕУ је наступио 2008. потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазног трговинског споразума. Након што је Србија у децембру 2009. године поднела захтев за стицање статуса кандидата, Европски савет је у новембру 2010. дао мандат Европској комисији да се изјасни о том захтеву. Комисија је препоручила Савету да Србији додели статус земље кандидата за чланство, узимајући у обзир до сада постигнути напредак. На самиту Европског савета 28. јуна 2013. године донета је одлука о отварању преговора о чланству Србије у Европској унији. Зелено светло добијено у Бриселу било је знак за интензивирање припрема за свеобухватан, озбиљан, вишегодишњи преговарачки процес који би Србију требало да приближи, а потом и доведе до чланства у ЕУ. Процес припрема одвија се у Бриселу и Београду уз редовну комуникацију и појачану сарадњу радних група и тимова који су укључени у преговарачки процес. У раду ће се напоменути и поједина искуства Хрватске и Црне Горе које су прешле делове пута које Србију тек чекају.