Изабери језик:

Владимир Микић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет у Београду.

периодика

СВЕТОВНОСТ ДРЖАВЕ У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊЕГОВОЈ ПРИМЕНИ

У раду се анализира начело световности у Уставу Републике Србије, односно његова подуставна (законска) материјализација. Истражује се у којој је мери правни оквир у Републици Србији створио основе за остварење секуларног карактера државе и наводе се примери фактичког одступања од овог важног уставног начела. Средишњи метод истраживања је географски ограничени упоредни уставни метод, заснован на текстуалној анализи уставних докумената једног броја европских земаља. Циљ рада састоји се у утврђивању да ли је начело одвојености цркве од државе, односно концепт секуларне државе, у Републици Србији апсолутног или релативног карактера и, уколико је тако, у испитивању каквом је изменом нормативног оквира могуће умањити јаз између писаног и стварног Устава на том плану. Аутор закључује да се већа корист по уставност у Републици Србији састоји у одабиру једног од два алтернативна и међусобно супротстављена правца такве измене, него у одржавању стања које нема пуно додирних тачака са политичком и уставном стварношћу.