Izaberi jezik:

Vladimir Džamić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet Singidunum, Beograd.

PERIODIKA

PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS CONTROVERSIES

U ovom tekstu, autori analiziraju proces globalizacije kao fenomen savremenog društva koji ima presudan uticaj na promene strukture društva, društvenih grupa, pojedinaca i društva u celini. Iako je relativno nov pojam poznat modernoj sociologiji, činjenica je da je praćen brojnim kontroverzama i istovremeno izjednačavan sa globalizmom kao savremenom političkom ideologijom. Autori posebno posvećuju pažnju teorijskim aspektima globalizacije, kao i teorijskim kontroverzama, protivrečnostima globalizacije i njenim daljim mogućim tendencijama. Takođe, autori ukazuju na ozbiljnost proizvedenih rizika u savremenom globalnom rizičnom društvu.

PERIODIKA

THE RIGHT OF ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION WITHIN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENTAL POLICY

In this paper, the authors discuss the development of the environ­mental rights of citizens, in the context of human rights. The authors also discuss the theoretical assumptions and the importance of environmental law as well as the connection between environmental and modern environmental policy. Also, the authors explain the key ele­ments of environmental law, and the degree of the EU standards in this field and the possibility of their application in the acceding countries. Special attention was paid to the importance of environmental law in a democratic system. Therefore, the authors consider environmental law from two perspectives - as a way to improve environmental protection and improvement of environmental policy on the one hand, but also as a way to influence and control power on the other hand, according to the reached European standards.

ç