Изабери језик:

Владан Видицки

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

периодика

ПРЕГОВАРАЊЕ ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА - ШТА ЗНАЧИ БИТИ СРПСКИ СТУДЕНТ НА БЕЧКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ?

У раду ће бити речи о стратегијама преговарања етничког идентитета српских студената који су на школовању у Бечу. Под преговарањем се подразумева процес суочавања интерне дефиниције етницитета са екстерном дефиницијом, односно степен поклапања двеју дефиниција, као и механизми којима се имигранти служе у превладавању потенцијалног непоклапања. Посебан нагласак је стављен на интеракције српских студената са већинском етничком групом како у неформалним, тако и у формалним ситуацијама које су укорењене у конкретан контекст савременог аустријског друштва. Истраживање је базирано на приступу комбинованих метода. Прикупљање података је у првој фази спроведено посредством онлајн фокус групног интервјуа у којем је учествовало шест студената различитих социо-демографских карактеристика. Ова фаза била је припремна за другу која се односила на конструкцију и спровођење електронског упитника у оквиру анкетног дела истраживања. Електронски упитник попунило је 287 студената са различитих универзитета у Бечу и нивоа студија. На основу прикупљених података, на крају рада се закључује да се српски студенти приликом одласка на студије у Беч суочавају са екстерномдефиницијом етницитета која се не поклапа са њиховом интерном, те да тај несклад решавају преко различитих механизама прилагођавања сопственог етничког идентитета захтевима новог друштвеног контекста.