Izaberi jezik:

Vera Vratuša

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ELITE U POSTSOCIJALIZMU, ILI KOMPRADORSKA BURŽOAZIJA U PROCESU RESTAURACIJE PERIFERNOG KAPITALIZMA?

U radu ce analiziraju društveno-istorijske okolnosti i klasni interesi u osnovi sklonosti autora koji objavljuju u stranim sociološkim časopisima glavnog toka u svetu i kod nas, da upadljivo češće upotrebljavaju izraz „elita“ od izraza „klasa“ u svojim istraživanjima procesa preobražavanja društvene strukture u bivšim društvima realno postojećeg socializma, počev od poslednje decenije dvadesetog veka. Namera ove analize je da utvrdi koje teorijsko metodološke i praktičko političke posledice ima uvođenje pojma elite u istraživanje, polazeći od stanovišta reformističkog interesa visoko obrazovane intelektualne sitne buržoazije da se što bolje pozicionira u okviru zatečenih kapitalističkih društvenih odnosa reprodukcije života. Osnovni nalaz ove analize je da uvođenje uočene terminološke novine, polazeći od klasnog stanovišta intelektualne sitne buržoazije, na teorijsko metodološkom planu ima za posledicu priklanjanje funkcionalističkoj paradigmi meritokratskog razlikovanja aktivne elite i pasivne mase, te međuzavisnih statusnih grupa u okviru tehničke podele rada i procesa razmene vanvremenih „formi kapitala“ na tržištu kao optimalnom alokatoru retkih resursa. Na praktično političkom planu, potiskivanje klasne analize u korist analize elita, dovodi do učešća u legitimizaciji i legalizaciji strategije rekolonizacije sveta koju sprovodi lokalno odsutna vladajuća klasa transnacionalnog finansijskog kapitala u bivšim društvima realno postojećeg socijalizma i širom periferije sistema svetske kapitalističke privrede, uz pomoć posredničkih usluga lokalne kompradorske buržoazije.

ç