Изабери језик:

Вељко Ђогатовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Београд

ВЕРСКО-ПОЛИТИЧКИ СУКОБ ИЗМЕЂУ БУДИСТА И РОХИНЏА МУСЛИМАНА У МЈАНМАРУ

На простору југоисточне Азије одвија се сукоб између будистичке заједнице насељене на западном делу Индокине и муслиманске мањине – Рохинџа муслимана. Иако је овај сукоб у бити верски, он је најчешће означаван као међунационални, односно као једна врста грађанског рата. Овај рад има за циљ да представи верску страну овог сукоба те и да укаже на очигледну погрешку при квалификовању самог сукоба као искључиво међунационалног а не међуверског. С обзиром на значајан степен прожетости религије и политике у овом конкретном случају, из угла политикологије религије ће бити анализиране позиције обе стране у сукобу, њихове основне идеје, циљеви и промотери као и значај међународног фактора. Први део рада послужиће за представљање овог верско-политичког сукоба, како кроз његов историјски развој тако и кроз тренутно стање. У другом делу рада биће анализирано учешће верских и верско-политичких организација у овом сукобу. Трећи део рада биће посвећен анализи утицаја међународног фактора на ескалацију и (потенцијално) разрешење овог сукоба. Коначно, последње поглавље ће послужити изношењу увида до којих се дошло овим истраживањем те ће бити указано на потенцијална решења за његово успешно превазилажење.