Изабери језик:

Вафа Хусеин Гизи Мехтијева

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за архитектуру и уметност, Национална академија наука, Баку, Азербејџан.

периодика

СТИМУЛИСАЊЕ КУЛТУРОЛОШКОГ МИШЉЕЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Почетак реформе целокупног образовног система у Азербејџану, дотичући се питања као сто је потрага за новим методама интегративног образовања и питање примене нове методологије. Културолошка методологија универзални системски приступ, који омогућава свеобухватно, интердисциплинарно изучавање културе као интегрисаног друштвеног система, кроз скуп органски узајамно повезаних метода. Увођење и примена интегративних метода и обли­ка образовања на примеру интеграције уметничких предмета у образовном процесу, јесте много логичније и ефикасније, уколико се читав тај процес заснива на системско-културолошком приступу. Најважнији услов за развој иновативних вештина и личних квалитета лидера је да се створи културолошко мишљење. Културолошки начин мишљења јесте визија нових могућности и технологија за њихово спровођење. Предвиђање напредних будућих технологија и реализација научног предвиђања у овој области, подразумевају развој маште, путем интеграције уметничких пред­мета.