Izaberi jezik:

Vafa Husein Gizi Mehtijeva

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za arhitekturu i umetnost, Nacionalna akademija nauka, Baku, Azerbejdžan.

PERIODIKA

STIMULISANJE KULTUROLOŠKOG MIŠLJENJA U PROCESU INTEGRACIJE UMETNIČKIH PREDMETA

Početak reforme celokupnog obrazovnog sistema u Azerbejdžanu, dotičući se pitanja kao sto je potraga za novim metodama integrativnog obrazovanja i pitanje primene nove metodologije. Kulturološka metodologija univerzalni sistemski pristup, koji omogućava sveobuhvatno, interdisciplinarno izučavanje kulture kao integrisanog društvenog sistema, kroz skup organski uzajamno povezanih metoda. Uvođenje i primena integrativnih metoda i obli­ka obrazovanja na primeru integracije umetničkih predmeta u obrazovnom procesu, jeste mnogo logičnije i efikasnije, ukoliko se čitav taj proces zasniva na sistemsko-kulturološkom pristupu. Najvažniji uslov za razvoj inovativnih veština i ličnih kvaliteta lidera je da se stvori kulturološko mišljenje. Kulturološki način mišljenja jeste vizija novih mogućnosti i tehnologija za njihovo sprovođenje. Predviđanje naprednih budućih tehnologija i realizacija naučnog predviđanja u ovoj oblasti, podrazumevaju razvoj mašte, putem integracije umetničkih pred­meta.

 

ç