Изабери језик:

Tyrus Miller

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

University of California, Santa Cruz.

периодика

AIDS AND ARTISTIC POLITICS

У овом раду аутор истражује уметничке одговоре на АИДС епидемију у оквиру како промена политичког као таквог током осамдесетих година 20. века, тако и нарочитих политика везаних за АИДС активизам. У првом погледу кључне су биополитичке и технонаучно-медицинске промене у западним друштвима, али и процеси глобализације који су довели до различите дистрибуције како ресурса у погледу борбе против АИДС-а тако и ризика у различитим деловима света. Што се другог аспекта тиче, у анализи АИДС уметности аутор се води уметничким стратегијама којих има пет и то су транскодирајуће стратегије, медијска критика репрезентација АИДС-а, алтернативни публицитет, АИДС егземплари и стратегије жаљења и меморијализације, закључујући да је од суштинског значаја имати у виду глобални карактер епидемије.