Izaberi jezik:

Tamara Skorupan

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za socijalni rad „Sava“, Sremska Mitrovica

PERIODIKA

STAVOVI STRUČNIH RADNIKA/CA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U REPUBLICI SRBIJI O NAČINU MEDIJSKOG IZVEŠTAVANJA O NJIHOVOM RADU I MOGUĆIM PERCEPCIJAMA PROMENE

Negativno medijsko izveštavanje o socijalnom radu stvara iskrivljenu sliku u javnosti o ovoj profesiji, što kod korisnika budi odbojnost i nepoverenje, a kod stručnih radnika/ca nezadovoljstvo i ogorčenost. Predmet ovog rada je ispitivanje stavova stručnih radnika/ca centara za socijalni rad u Republici Srbiji o medijskom izveštavanju o njihovom radu. U izveštavanju medija izdvajaju se dva pristupa – tržišni i pristup profesionalne odgovornosti, a prema socijalnim službama pristup okrivljavanja. Cilj istraživanja je ispitati stavove stručnih radnika/ca centara za socijalni rad prema aktuelnom medijskom izveštavanju o njihovom radu. Ispitivanjem stavova uviđamo kako oni/e opažaju odlike i uzroke ove pojave, kakva osećanja kod njih takvo izveštavanje izaziva i kako utiče na njihov rad i odnos prema profesiji. Ispitane su percepcije uzroka aktuelnog medijskog izveštavanja i procene korisnosti različitih strategija za unapređenje izveštavanja. Razumevanje ovih percepcija stručnih radnika/ca ključno je za razvijanje odgovarajućih smernica za poboljšanje odnosa i komunikacije stručnih radnika/ca i predstavnika medija.

ç