Изабери језик:

Стефан Сурлић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

ПРИНЦИП ТЕРИТОРИЈАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА: ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ТРАГАЊА ЗА ФИНАЛНИМ СТАТУСОМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

У раду се анализира принцип територијалног интегритета у контексту спора око финалног статуса Косова и Метохије. Не одређујући се према правним споровима, аутори пружају преглед теоријске дебате о територијалном интегритету дефинишући политичке последице по територијални интегритет Србије од момента једностраног проглашења независности Косова* 2008. године. Упркос константи која се огледа у помињању интегритета неодвојиво од суверенитета, у раду се истиче политичка пракса у којој је „територијални интегритет” Србије преточен у апел другим државама да поштују принцип неповредивости граница. Подршка независности Косова од стране водећих западних земаља условило је Србију на дијалог са привременим, а потом перманентним институцијама управе у Приштини. У раду се закључује да је територијални интегритет сведен на декларативну димензију, будући да је политички захтев за заштитом права српске заједнице не територији Косова и Метохије обавезало Београд на многе уступке, укључујући признање сувереног права институција Приштине.

периодика

ИНТЕГРАЦИЈА VS. СУВЕРЕНИЗАЦИЈА. „ОТВОРЕНИ БАЛКАН” У ОКВИРИМА СТАТУСНИХ И ИДЕНТИТЕТСКИХ СПОРОВА

Рад се бави иницијативом „Отворени Балкан” са намером да кроз критичку анализу дискурса установи доминирајуће позиције земаља Западног Балкана о овом облику регионалне сарадње. Аутори ће показати да су политички дискурси према регионалној интеграцији, са једне стране, производ унутрашњег недовршеног процеса изградње државе и нације, док су са друге, директна последица отворених билатералних питања и одсуства јасне перспективе чланства у Европској унији. У раду се доказује да доминирајући негативни дискурс о иницијативи „Отворени Балкан” поставља знак једнакости између регионалне интеграције и страха од губитка суверености како над унутрашњим политичким процесима, тако и над путем европских интеграција.

периодика

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ОДРЕДБИ АХТИСАРИЈЕВОГ ПЛАНА: КУЛТУРНО И ВЕРСКО НАСЛЕЂЕ И ПОСТКОНФЛИКТНИ СПОРАЗУМ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

Рад идентификује механизме заштите српског верског и културног наслеђа на Косову дефинисане Ахтисаријевим планом и анализира њихову досадашњу примену. Аутори имају за циљ да укажу на то да статус српског културног наслеђа на Косову укључује али и надилази питања заштите, очувања и неометане употребе у верским обредима. Културно наслеђе има дубоко политички контекст, који је до сада био занемарен у српско-албанским односима, са уверењем да ће шири споразум о статусу релативизовати питања културе и идентитета. У првом делу анализа даје свеобухватан преглед правних гаранција и искуства у њиховој примени, детаљно се бави примерима злоупотребе и непоштовања усвојеног нормативног оквира, критиком „посебног“ статуса за српско наслеђе и отвореним споровима између Српске православне цркве (СПЦ) и власти у Приштини. Кључни налаз анализе је да садашње уставне и законске гаранције не могу бити трајне и ефикасне у потпуној заштити српског културног наслеђа на Косову, као и да постоји дугогодишњи јаз између прописаних норми и њихове примене у пракси. У другом делу, текст даје упоредни преглед посебних статуса светих места у Европи. Будући да се екстериторијални статус често помиње као коначни модел за српско верско и културно наслеђе, рад је покушао да понуди и неколико модела територијалних решења за мање јединице, у облику енклава, екстериторијалности и кондоминијума. На крају, аутори врше преглед досадашње литературе посвећене културном наслеђу у постконфликтном периоду и указују на одсуство универзалног нормативног оквира и механизама заштите упркос развоју различитих међународних инструмената.