Изабери језик:

Срђана Видовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Адвокат

ЛОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРГОВИНА УТИЦАЈЕМ

Аутор се у овом раду бави релативно новим Законом о лобирању који је у Републици Србији ступио на снагу 2019. године, а који према ставу аутора није усклађен са Кривичним закоником. Лобирање у својој суштини представља активност којом се врши утицај на државне органе ради доношења закона и других аката који су у надлежности тих органа, уз одговарајућу накнаду. Са друге стране основни облик радње извршења кривичног дела трговина утицајем остварује се захтевањем или примањем поклона или неке друге користи у циљу посредовања да се изврши нека службена радња, коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или утицаја који може бити стварни, али и претпостављени. Из овога је апсолутно јасно да се лобирање и трговина утицајем подударају, из чега произлази питање да ли је лобиста приликом обављања лобирања заправо у радњи извршења кривичног дела трговина утицајем или је Законом о лобирању трговина утицајем декриминализована? Управо одговор на ово питање тражи аутор у овом раду, те у складу са тим предлаже одговарајуће измене закона.