Izaberi jezik:

Srđan S. Đorđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

RUDOLF CISTLER – VIVA VOX SERBIAE! SUDSKI PROCES I ODBRANA UČESNIKA SARAJEVSKOG ATENTATA

Sarajevski atentat je inspirisao autore da obrade ulogu advokata Rudolfa Cistlera u sudskom postupku koji je vođen tim povodom. Posledice Cistlerovog ponašanja su dalekosežnije, jer utiču na vrednosni doživljaj advokatske profesije, što je preduslov za delotvorno ostvarivanje prava na odbranu. U tom cilju, misaono-logička struktura rada je zasnovana na povezivanju pitanja opšteg konteksta advokatske profesije i prava na odbranu sa Sarajevskim procesom i Cistlerovom ulogom u njemu. Obradom ovih pitanja, ciljano se tangira politička pozadina i podloga sudskog postupka vođenog pre jednog veka. Saglasno tome, i metodološki pristup prilikom analize naznačenih pitanja zasnovan je na kvalitativnom kombinovanju aksioloških, normativno-pravnih i istorijskih istraživačkih postupaka. Koristeći se istaknutim rezultatima sprovedenog istraživanja predmetnog problema, opravdano je izvesti zaključak o značajnosti udela koji advokatska profesija ima u ostvarivanju prava i sloboda u državno-pravnim porecima, a naročito u njihovim kriznim trenucima.

ç