Изабери језик:

Соња Бунчић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

периодика

Г-20 ОД ПИТСБУРГА ДО ТОРОНТА - ПУТ КА НОВОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

Финансијска криза исказала је потребу за појачаном регулаторном активношћу. Група Г-20 преузела је наведени задатак. По­сле Самита Г-20 у Питсбургу доношење финансијске регулативе међународно је координисано и усмерено на спречавање прекомерног преузимања ризика на финансијским тржиштима. Остварени резултати отворили су питање могућности стварања новог појма финансијско право и приближавања различитих регулативних система инструментима soft law-a. Међутим, Самит Г-20 у Торонту 2010, усмерио је даљу регулаторну активност ка смањењу фискалних дефицита. Владе држава морају да створе и следе сопствене, кројене по својој мери, програме усмерене ка смањењу буџетских дефицита. То је отворило пут ка регионалној регулаторској иницијативи.

периодика

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ: МОДЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Транзиција је свеобухватан пројекат друштвене рефор­ме. Кључ њеног успеха је у ефикасној приватизацији. Републике бивше СФРЈ, приватизацију су отпочеле пре 20 година са истим друштвеним предзнаком (друштвена својина и радничко самоуправљање) али данас имају неуједначене резултате друштвене ре­форме. Неке од земаља су чланице Европске уније док се друге убрајају у најсиромашније у Европи. Рад има за циљ да прикаже примењене моделе приватизације и повеже их са оствареним резултатима. Злоупотреба специфичности друштвене својине, слабе институције и корупција, по аутору, узрок су неуједначених приватизационих резултата на бившем југословенском простору. Јачањем економских и државних институција ове земље треба да напредују из несавршене ка зрелој демократији, да би транзициони резултат био свеобухватан.