Sonja Bunčić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

PERIODIKA

G-20 OD PITSBURGA DO TORONTA - PUT KA NOVOJ FINANSIJSKOJ REGULATIVI

Finansijska kriza iskazala je potrebu za pojačanom regulatornom aktivnošću. Grupa G-20 preuzela je navedeni zadatak. Po­sle Samita G-20 u Pitsburgu donošenje finansijske regulative međunarodno je koordinisano i usmereno na sprečavanje prekomernog preuzimanja rizika na finansijskim tržištima. Ostvareni rezultati otvorili su pitanje mogućnosti stvaranja novog pojma finansijsko pravo i približavanja različitih regulativnih sistema instrumentima soft law-a. Međutim, Samit G-20 u Torontu 2010, usmerio je dalju regulatornu aktivnost ka smanjenju fiskalnih deficita. Vlade država moraju da stvore i slede sopstvene, krojene po svojoj meri, programe usmerene ka smanjenju budžetskih deficita. To je otvorilo put ka regionalnoj regulatorskoj inicijativi.

PERIODIKA

DVADESET GODINA PROCESA PRIVATIZACIJE U ZEMLJAMA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE: MODELI I REZULTATI

Tranzicija je sveobuhvatan projekat društvene refor­me. Ključ njenog uspeha je u efikasnoj privatizaciji. Republike bivše SFRJ, privatizaciju su otpočele pre 20 godina sa istim društvenim predznakom (društvena svojina i radničko samoupravljanje) ali danas imaju neujednačene rezultate društvene re­forme. Neke od zemalja su članice Evropske unije dok se druge ubrajaju u najsiromašnije u Evropi. Rad ima za cilj da prikaže primenjene modele privatizacije i poveže ih sa ostvarenim rezultatima. Zloupotreba specifičnosti društvene svojine, slabe institucije i korupcija, po autoru, uzrok su neujednačenih privatizacionih rezultata na bivšem jugoslovenskom prostoru. Jačanjem ekonomskih i državnih institucija ove zemlje treba da napreduju iz nesavršene ka zreloj demokratiji, da bi tranzicioni rezultat bio sveobuhvatan.

PERIODIKA

Supranational Governing Regime for the Global Economy

Since the onset of the current world economic crisis, whose effects continue to reverberate, the Group of Twenty has taken a premier role in world economic governance.  The group, which represents the major part of world economic flows, has been negotiating on a multistructural set of rules and recommendations in order to devise a new regime for the world economy. In light of this, the paper asks two critical questions: what are the values and norms of this new regime-in-the-making, particularly as they are manifest in new financial regulation, and how are these supranational norms to be put into (national) practices? The paper presents a brief history of regime-making in the period 2008 to 2014, and examines several soft-law models of supranational norm-creation in order to assess success in its implementation. The paper concludes that the G20 regime-in-the-making could prove successful in devising supranational economic policy for the present interconnected world economy if it takes the governance achievements of other such regimes into the account and if the members’ but also non-members’ national economic differences are taken into account to a greater extent. Otherwise, this new structure of norms might become another instrument for the sole benefit of industrialized countries.

ç