Snežana Milivojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

PERIODIKA

DRAGOLJUB JOVANOVIĆ - DRUŠTVENO ANGAŽOVANI INTELEKTUALAC U TEŠKIM VREMENIMA

U meandrima srpske istorije, često su se dešavali diskontinuiteti, koji su ideološki bili usmeravani, sa neshvatljivih zabluda i stranputica i koji su neretko bili tragični. U tim „vetrovima istorije”, mnogi značajni intelektualci koji su ukazivali na te zablude i moguće nedaće, trpeli su velike posledice (lične i naučne), potiskivani su iz kolektivnog sećanja, zaboravljeni a neki su proglašavani i državnim neprijateljima, kao što je to bio slučaj sa Dragoljubom Jovanovićem. Za adekvatan odgovor na izazove koje istorijsko vreme, stavlja pred narod, najodgovornija je elita svakog naroda, čiji je zadatak-poziv da zna i da vidi najbolje. Drugačije rečeno, jedan narod spreman je za izazove vremena u onoj meri u kojoj je spremna njegova elita, pa je stoga neophodno traganje za odgovorom na pitanje šta je mera pravog društvenog angažovanja intelektulaca. Kada je pronađemo, onda imamo obrazac, lik koji treba slediti. Da li Dragoljub Jovanović može biti mera pravog društveno angažovanog intelektualca? Ovaj ogled nastoji da dâ odgovor na to pitanje.

ç