Изабери језик:

Славиша Вуковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Криминалистичко-полицијска академија, Београд

периодика

МИГРАНТСКА КРИЗА И ТЕРОРИСТИЧКА ПРЕТЊА

Интеграција миграната није лак процес и додатно је отежава сазнање да се међу извршиоцима терористичких напада налазе лица која су рођена у некој од држава ЕУ, а припадају другој или трећој генерацији миграната. Извештавање о терористичким актима и другим кривичним делима извршеним од стране миграната доводи до промене ставова домаћег становништва према мигрантима, као и велики број економских мигранта који долазе из земаља које нису захваћене ратом како би решили своје економске проблеме. Број терористичких напада у Европској унији је у порасту у 2015. у односу на 2014. годину, а проблеми у интеграцији постојећих и прилив новог таласа миграната код великог броја грађана Европске уније изазива страх да ће се број терористичких напада повећати. Да би се извео објективан закључак о основаности таквог става неопходна су истраживања односа између миграција и тероризма и усклађености антитерористичких активности са природом тог односа.