Izaberi jezik:

Slađana Čabrilo

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za uslužni biznis, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica.

PERIODIKA

BARIJERE ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE PROMENAMA U JAVNOM SEKTORU VOJVODINE

Promene koje se dešavaju u svim sferama života u Srbiji, posebno u poslovnom okruženju, zahtevaju i pripremanje zaposlenih u organizacijama za realizaciju poželjnih promena. Jedan od najčešćih uzroka neuspelih promena nalazi se u velikom broju otpora promenama, koje zaposleni iskazuju već na samom početku uvođenja promena. U radu se analiziraju rezultati pilot istraživanja otpora promenama u šest vojvođanskih organizacija, različitih delatnosti u okviru javnog sektora. Uzorak istraživanja je prigodan i ne dozvoljava uopštavanje rezultata na širi uzorak, ali je indikativan i ukazuje na suštinske probleme sa kojima se suočavaju nosioci promena. Rezultati mogu poslužiti kao podloga za projektovanje koncepta upravljanja promenama u javnom sekto­ru AP Vojvodine.

ç