Изабери језик:

Слађана Чабрило

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за услужни бизнис, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица.

периодика

БАРИЈЕРЕ ЗА УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ВОЈВОДИНЕ

Промене које се дешавају у свим сферама живота у Србији, посебно у пословном окружењу, захтевају и припремање запослених у организацијама за реализацију пожељних промена. Један од најчешћих узрока неуспелих промена налази се у великом броју отпора променама, које запослени исказују већ на самом почетку увођења промена. У раду се анализирају резултати пилот истраживања отпора променама у шест војвођанских организација, различитих делатности у оквиру јавног сектора. Узорак истраживања је пригодан и не дозвољава уопштавање резултата на шири узорак, али је индикативан и указује на суштинске проблеме са којима се суочавају носиоци промена. Резултати могу послужити као подлога за пројектовање концепта управљања променама у јавном секто­ру АП Војводине.