Sergej V. Ušakov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Moskva, Rusija

PERIODIKA

PROBLEM IREDENTIZMA (ETNIČKOG NACIONALIZMA) U MEĐUNARODNO-PRAVNOJ DOKTRINI STRANIH DRŽAVA

Rad je posvećen pitanju etničkog nacionalizma, poznatog i kao iredentizam, vapijućem problemu savremenog sveta koji zahteva hitno i zajedničko delovanje svetske zajednice. Rad je podeljen na uvod i četiri dela. Prvi deo posvećen je pitanju shvatanja iredentizma kod vodećih proučavalaca međunarodnog prava. U drugom delu razmatra se pitanje uloge Lige nacija u očuvanju mira, kao i greške koje je pri tome dopustila, dok se u trećem delu iredentizam posmatra s tačke gledišta međunarodnog i nacionalnog prava pojedinih država. U četvrtom delu daje se pregled najnovijih i najpoznatijih međunarodnih etničkih konflikata i analizira se uloga koju su u njihovom rešavanju igrale Ujedinjene nacije i Međunarodni sud. Rad se završava zaključcima i savetima za poboljšanje mehanizma Ujedinjenih nacija za rešavanje međunarodnih konflikata.

ç