Izaberi jezik:

Sebastijan Stantić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autor je master Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

UPOREDNA ANALIZA PRIVATIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI I U MAĐARSKOJ

U ovom radu autor posvećuje pažnju procesima privatizacije tokomm tranzicionog perioda u Srbiji i Mađarskoj. Tačnije, poredi procese privatizacije u ovim dvema zemljama sa približno istom teritorijom, populacijom, privrednom snagom koristeći komparativnu analizzu dokumenata koji su regulisali proces privatizacije u ključnim segmentima ili još uvek stvarnoo ili potencijalno utiču na dalju privatizaciju državne i društvene svojine. Autor je posebno koriistio i kvantitativne metode kako bi obradio određen podatke od strane Evropske banke za obnovu i razvoj u ovom kontekstu. Dok u srpskom slučaju, autor analizira privatizaciju ispitujući konsekutivnosve vlade nakon 2000. do današnjeg dana, u mađarskom slučaju analizu zaustavlja zaključno sa 2004. godinom, imajući u vidu da je Mađarska 2003. Godine ušla u Evropsku Uniju i time faktiički završila proces tranzicije.

ç