Изабери језик:

Себастијан Стантић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Аутор је мастер Факултета политичких наука Универзитета у Београду

периодика

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И У МАЂАРСКОЈ

У овом раду аутор посвећује пажњу процесима приватизације токомм транзиционог периода у Србији и Мађарској. Тачније, пореди процесе приватизације у овим двема земљама са приближно истом територијом, популацијом, привредном снагом користећи компаративну анализзу докумената који су регулисали процес приватизације у кључним сегментима или још увек стварноо или потенцијално утичу на даљу приватизацију државне и друштвене својине. Аутор је посебно кориистио и квантитативне методе како би обрадио одређен податке од стране Европске банке за обнову и развој у овом контексту. Док у српском случају, аутор анализира приватизацију испитујући консекутивносве владе након 2000. до данашњег дана, у мађарском случају анализу зауставља закључно са 2004. годином, имајући у виду да је Мађарска 2003. Године ушла у Европску Унију и тиме фактиички завршила процес транзиције.