Izaberi jezik:

Sava Živanov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

SPOLJNA POLITIKA SAVREMENE RUSIJE

U radu se izlažu osnovne karakteristike spoljne politike postsovjetske Rusije. U evoluciji te politike dosta jasno uočavaju se tri razdoblja, koja su povezana sa autorima i nosiocima te politike. Najpre se analizira spoljna politika Jeljcina i Kozirjeva, ukazuje na njenu proameričku usmerenost, zasnovanu na formuli ‘paternalističkog partnerstva’. Objašnjavaju se motivi takve orijentacije i rezultati koje je donela. Primakov je u ograničenim mogućnostima počeo zaokret te politike ka zastupanju nacionalno-državnih interesa Rusije, u okviru koncepcije višepolarnog sveta. Predsednik Putin je, uporedo s unutrašnjim uspunom, izvršio zaokret u spoljnoj politici Rusije. Oporavljena Rusija vratila se na međunarodnu scenu kao samostalni, aktivni i uticajni akter.

ç