Saša Gajin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu

PERIODIKA

ODMERAVANJE SUPROTSTAVLJENIH INTERESA U PRIMENI ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

U tekstu se analizira praksa odmeravanja suprotstavljenih interesa u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na osnovu upoređivanja zakonskih odredbi o odmeravanju interesa sa praksom njihove primene, izvodi se zaključak da se o zahtevima tražioca informacija po pravilu odlučuje na proizvoljan način, bez uporišta u Zakonu. Ovaj nedostatak obeležava postupak koji se vodi pred prvostepenim organima javne vlasti, kao i pred Poverenikom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao žalbenim organom, i to u celokupnom dosadašnjem periodu primene Zakona. U cilju davanja doprinosa otklanjanju navedenog pravnog deficita, u završnom delu teksta se predlažu dopune zakonskih odredbi koje bi mogle uticati na konstituisanje prakse zakonite primene pravila o odmeravanju interesa u budućnosti.

ç