Izaberi jezik:

Sara Bajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA: DOMETI I KVALITET POLITIČKE KOMUNIKACIJE U SRBIJI

U radu se politička komunikacija u prvom redu posmatra kroz aktivnosti političkog marketinga i odnosa s javnošću. Prvi deo rada predstavlja teorijski okvir u kojem se fokusiramo na određenje koncepata, osnovnih komponenti i sredstava savremenog političkog komuniciranja. Drugi deo rada je posvećen predstavljanju i analizi rezultata empirijskog istraživanja. Anketnim istraživanjem ispitivali smo kako građani Srbije percipiraju komunikaciju naših političara, kako je ocenjuju i koliko u nju imaju poverenja. Osim toga, koristili smo i intervju kao kvalitativanu metodu istraživanja, kako bismo saznali na koji način stručnjaci za odnose s javnošću objašnjavaju kompleksnost političke komunikacije i njenu ulogu u realizaciji političkih ciljeva.

ç