Izaberi jezik:

Sanja Rafailović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filološki fakultet, Beograd

PERIODIKA

IDEJE I IDEALI RATKA BOŽOVIĆA

Prikaz zbornika: Ideje i ideali Ratka Božovića, (urednik Slaviša Orlović) Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka; Čigoja štampa, Beograd, 2017.

ç