Sanja Arežina

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija

PERIODIKA

RIMOKATOLIČKA CRKVA U KINI – IZMEĐU IZAZOVA I MOGUĆNOSTI

Potpisivanjem Privremenog sporazuma o imenovanju biskupa između Svete Stolice i NR Kine započeto je rešavanje višedecenijskih problema koji su opterećivali dve strane. Da bi nakon četiri decenije pregovori bili okončani postizanjem dogovora bilo je neophodno da više različitih faktora istovremeno pozitivno utiču na celokupan proces. Autori u ovom članku govore o istorijatu odnosa Rimokatoličke crkve i Kine kroz vekove, faktorima koji su uticali na njihove odnose i Privremenom sporazumu koji je potpisan kao prvi korak ka potpunoj normalizaciji odnosa. Da bi dokazali osnovnu hipotezu da će Privremeni sporazum, koji su Sveta Stolica i NR Kina postigli zahvaljujući vizionarskoj politici dvojice lidera, utrti put postizanju konačnog dogovora koji će dugoročno rešiti pitanje statusa Rimokatoličke crkve u Kini, i eventualno dovesti do uspostavljanja diplomatskih odnosa autori će tokom istraživanja koristiti strukturno-funkcionalnu analizu, indukciju i dedukciju.

ç