Изабери језик:

Ратомир Миликић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за савремену историју, Београд

периодика

(НЕГАТИВНЕ) ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЛАЊЕЊА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У САВЕТ ЕВРОПЕ – ОСВРТ НА СРПСКО И МЕЂУНАРОДНО ИСКУСТВО

У раду се са историјског аспекта сажима искуство Србије (СРЈ, СЦГ) приликом приступања Савету Европе, и анализирају се квалификације које су потребне за чланство у тој паневропској организацији. Компаративном методом се сагледавају искуства и захтеви који су били постављени Србији и образлаже се због чега то не би било реално остварљиво када је у питању евентуални захтев за чланство КиМ. Такође, у раду се износе и досадашње тачке сарадње Приштине са Стразбуром, као и преглед релевантних ставова органа те организације о КиМ. Сама чињеница да немали број чланица СЕ није признао самопроглашену независност КиМ додатно усложњава евентуални захтев за чланство, које очигледно не би могло да прати досадашње консензуалне одлуке доношене у Савету Европе.