Izaberi jezik:

Ratko Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KA BUDUĆEM USTAVU SRBIJE

Prilog raspravi o budućem Ustavu Srbije.

PERIODIKA

USTAVNOM SUDU SRBIJE

Stručno mišljenje izloženo na javnoj raspravi od 24. juna 2014. u vezi sa rešavanjem ustavnog spora o ustavnosti i zakonitosti „Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa“ (Briselskog sporazuma) od strane Ustavnog suda.

ç