Изабери језик:

Радош Смиљковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

КАРЛ МАРКС КАО ПРЕТЕЧА ТЕОРЕТИЧАРА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У раду се аргументује теза да је један од оних теоретичара који су уочили процес глобализације, био управо Карл Маркс. Насупрот њему, многи савремени мислиоци су сматрали да је глобализација наступила с падом Берлинског зида (нпр. Гиденс), не увиђајући да је то заправо дуготрајан историјски процес. Тај процес Маркс везује за капиталистичко друштво и за потребу ширења тржишта изван националних граница, с циљем остваривања већег профита. То наравно делује и на све остало што би спадало у идејну надградњу. Према томе, глобализација није процес кога озбиљни научници нису могли да предвиде, већ се ради о процесу који је Маркс предвидео још у XIX веку, терминолошки га означавајући као космополитизам.

периодика

МОРАЛНО-ЕКОНОМСКА КРИЗА БУРЖОАСКЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ОДГОВОРНОСТ ЕЛИТЕ МОЋИ

У раду се анализира питање одговорности друштвене елите за садашње друштвено стање у Србији, посматрано кроз призму тзв. транзиције из социјалистичког у либерално-капиталистичко друштво. Резултат транзиције јесте да се у првим деценијама XXI века Србија суочава са највећом морално-економском кризом у својој новијој историји. У стварању илузије о капиталистичкој будућности главну улогу је одиграла елита моћи која се формирала делом у претходном систему, а коначно конституисала после пада социјалистичке власти 2000. У том процесу је уживала несебичну помоћ са Запада на челу са Америкам. Темељ те „помоћи“ је представљала економска блокада и тешке санкције. Завршни чин припрема рестаурације капитализма била је отворена агресија НАТО, у најсуровијем бомбардовању чију окосницу је чинило бомбардовање уранијумским средствима, које је највише примењивано на Косову и Метохији, на коме су свет­ски моћници желели да демонстрирају своју „љубав“ према муслиманима и направе нову албанску државу. У матици рестаурације разбојничког капитализма главну улогу игра новоформирана елита или елите моћи. Њени саставни чиниоци су елита власти, еко­номска елита, религијско-црквена, интелектуална и подземна елита. Код нас, као и у свету, конституисала се и посебна медијска елита, поставши незаменљив фактор функционисања осталих елита и друштва у целини. Ове елите су главни фактори успостављања и одржавања пљачкашких капиталистичких односа у владавини „демократије без народа“ (Диверже).

периодика

СУРОВИ КАПИТАЛИЗАМ ПОНОВО МЕЂУ СРБИМА

Приказ књиге: Урош Шуваковић, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена, Филозофски факултет  Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014.