Radomir Zekavica

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

PERIODIKA

Perception of Discrimination in Serbia: Normative Framework and Practice

The paper, firstly, points to the existing normative anti-discrimination framework of the Republic of Serbia, or whether and to what extent the existing Serbian legal solutions comply with international standards. The authors then present a comparative analysis of the results of their research into the attitudes of Serbian police to discrimination with those of similar research conducted among citizens and other public administration representatives in Serbia up to this point. Thus, the authors offer a complete picture of how Serbian citizens and public administration representatives, including the police, perceive discrimination in Serbia. In the third part of the paper, the authors attempt to point to the most important indicators and results of institutional response to the forms of discrimination manifested in the Serbian society, particularly through the activity of the Commissioner for the Protection of Equality, and through the analysis of case law and jurisprudence of the Constitutional Court of Serbia.

PERIODIKA

USTAVNOSUDSKO UOBLIČAVANJE PRAVA NA PENZIJU U REPUBLICI SRBIJI

Zakonska mera smanjenja penzija iz 2014. godine izazvala je oprečne stavove. Isticana je nužnost preduzimanja takve mere radi konsolidovanja budžetskog sistema, dok, s druge strane, u stručnoj javnosti dominira gledište o njenoj neustavnosti. Premda je podnetu inicijativu o kontroli ustavnosti tog zakona odbacio, Ustavni sud se upustio u detaljno obrazlaganje svoje odluke. Pravo na penziju je razdvojeno od prava na penzijsko osiguranje i devalvirano na rang zakonskog prava. Istovremeno, može se osporiti privremenost preduzetih zakonskih mera, jer se njihovo trajanje vezuje za okolnosti koje nisu izvesne i koje se ne mogu predvideti. Smanjenje penzija se predviđa na neizvesno dug period, pa se može opovrgnuti teza da preduzeta zakonska mera ispunjava test srazmernosti. Nisu istaknuti argumenti koji bi nedvosmisleno uverili da smanjenje penzija ne narušava ustavnu obavezu države da se stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. No, protek vremena opravdava novo pokretanje ustavnog spora, jer bi se privremenost zakona mogla uverljivije osporavati.

ç