Predrag Dimitrijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

PERIODIKA

STRATEŠKO PLANIRANЈE JAVNOM UPRAVOM

Jedan od najvećih izazova za razvoj javne uprave predstavlja unapređenje sistema strateškog planiranja. Svaka upravna aktivnost započinje planiranjem. Strategija je način, plan aktivnosti i predstavlja jedan od glavnih metoda kako bi se najpre došlo do ostvarenja određenog cilja. Strateško planiranje podrazumeva četiri osnovna procesa: skeniranje okoline, formulisanje strategije, primenu strategije i vrednovanje i kontrolu. Odgovornost za strateško planiranje u formalnom smislu pada na nosioce političke vlasti (političke funkcionere). Strateško planiranje rezultat je zajedničkog delovanja različitih aktera u upravnoj organizaciji. Politički lideri i funkcioneri određuju opšti smer, finansijski okvir i vrše politički nadzor nad organizacijom, a uprava analizira stanje, razrađuje opcije, utvrđuje prioritete i obavlja druge brojne poslove kojima se priprema realizacija strategije.

ç