Изабери језик:

Предраг Д. Радојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Економски факултет, Универзитет у Новом Саду.

периодика

АНАЛИЗА ОСНОВНИХ ДИМЕНЗИЈА ИМИЏА СРБИЈЕ

Данас постоје бројна мишљења у литератури која сматрају да добар имиџ држави може да обезбеди бољу позицију у међународним политичким и економским односима. Полазећи од тих мишљења, кроз сагледавање схватања и дефиниција имиџа државе и његових различитих димензија, у овом раду се анализира имиџ Србије. Анализа је заснована на описивању националног идентитета, референтне тачке националног идентитета, протумаченог имиџа, актуелног имиџа, промотивног имиџа и пожељеног имиџа Србије на основу секундарних података из расположивих истраживања домаће и иностраних јавности и литературе. Овој рад представља покушај да се превазиђе одређивање имиџа Србије на основу уверења и да се покаже да се имиџ државе, у свој својој сложености, јасније може сагледати кроз овакву врсту анализе. Само државе које успеју да сагледају несагласности између различитих димензија свог имиџа, и које постану свесне проблема у свом имиџу, могу да направе први корак у процесу његовог унапређења. Тај процес се у многим државама одвија кроз стратешки засновану јавну диплома­тију, која промовисањем позитивног имиџа државе треба да штити националне интересе.

периодика

ВАЖНОСТ НОВИХ ДИМЕНЗИЈА МОЋИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИМИЏА ДРЖАВЕ: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Циљ овог рада је да означи нове димензије моћи као чиниоце од пресудне важности за унапређење имиџа државе у савременом глобализованом свету, у коме медији имају средишњу позицију. Без развоја свеобухватне стратегије, засноване на мекој и мудрој моћи, и примени познатих оруђа маркетинга и менаџмента, данас није могуће градити и унапређивати имиџ било које државе. Подручје нових димензија моћи даје добру прилику за изградњу стратегије унапређења имиџа и државама које не располажу традиционалним изворима моћи, међу којима је и Србија. Израдом и применом такве једне стратегије могу се превазићи ограничења и предрасуде везане за одређеж државе у међународној јавности, што је предуслов за њихово успешније укључивање у савремене међународне политичке и економске токове. Зато унапређење имиџа државе треба да посматрати као улагање које ће донети бољу будућност. При томе национални идентитет и посебности поједине државе имају првенствену важност, иако се у томе огледа једна од противуречности глобализације.