Изабери језик:

Петар С. Ћурчић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије

ДА ЛИ СУ КОНЗЕРВАТИВИЗАМ И КАПИТАЛИЗАМ У ПРИЈАТЕЉСКОМ ОДНОСУ?

Dušan Dostanić and Aleksandar Novaković, eds. 2022. Conservatism and Capitalism. An Unease Dialogue? Belgrade: Institute for Political Studies, 135 p.

 

периодика

„НОВИ ХЛАДНИ РАТ“: ДЕФИНИЦИЈЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И МОГУЋИ ИСХОДИ

Рад има за циљ да испита саме терминолошке контроверзе везане за појам новог хладног рата. Интенција рада је и да се одговори на питање шта ће одлучитити победника у сукобу две силе, посебно у контексту америчко-кинеског „трговинског рата'' који је смањио међусобну зависност две стране, дајући простор за дивергентније спољнополитичко понашање. Додатно, намера рада је и анализа утицаја рата у Украјини и санкција према Руској Федерацији на односе Вашингтона и Пекинга. Анализом садржаја релевантне литературе дошло се до следећих закључака: (а) Интелектуални алати „старог хладног рата“ и „обуздавања“ не могу пуно помоћи креаторима политике у Вашингтону и Пекингу да се носе са геополитичким изазовима данашњице; (б) Иако Вашингтон и Пекинг инсистирају да нису у „новом хладном рату“, таква аналогија је све чешћа у дискусијама о односима две државе и оне се често понашају као да су у њему. Суштински елемент старог хладног рата - „стање непријатељства без оружаног сукоба“ - је присутан, пошто обе земље траже моћ и утицај, или желе да опструишу или обуздају једна другу градећи нове безбедносне архитектуре, трговинске и финансијске режиме и развијајући системе регулације технологије и глобалних норми; в) Дубоке везе између економија две супростављене суперсиле, међусобна зависност од технологије, трговине и података никада нису постојале у оригиналном Хладном рату, а прекид привредне сарадње гурнуо би обе државе и свет у дубоку вишегодишњу депресију. Ова међуповезаност отвара могућности коегзистенције, које могу довести и до краја тзв. „Другог хладног рата“.

периодика

У ТРАГАЊУ ЗА ВРЛИНОМ НАЦИОНАЛИЗМА

Приказ књиге: Hazoni, Јoram. 2021. Vrlina nacionalizma. Beograd: Clio – Institut za evropske studije, 273 str.