Изабери језик:

Петар Пушоња

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

периодика

УПРАВЉАЊЕ ИМИЏОМ У КРИЗНОЈ СИТУАЦИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА „PERSONA NON GRATA“

У раду износимо резултате анализе медијског наступа Жељка Комшића, спроведене са циљем утврђивања доминантне стратегије управљања имиџом за вријеме изборне кампање и након избора. Акценат смо ставили на период након проглашавања Комшића непожељним у општинама са већинским хрватским становништвом. Наведена појава посматрана је у оквиру теоријског одређења кризе, уз указивање на специфичности кризног комуницирања у различитим фазама кризне ситуације. Дио рада посвећен је покрету #SejdoKomsic, као специфичном облику изражавања незадовољства грађана путем друштвених мрежа. Приликом истраживања кориштен је метод анализе садржаја квалитативног типа. Резултати указују на непостојање свих елемената кризе и суштинску улогу оптужби у изградњи Комшићевог имиџа и његове политике као антитезе противничкој. Криза је саставни дио Комшићевог имиџа, јер без политичке кризе коју је у два ранија наврата изазвала његова кандидатура и изборна побједа, Жељко Комшић не би привукао значајнију пажњу медија.