Pavle Nedić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Belgrade Open School

PERIODIKA

AMERIČKO-RUSKO PRIBLIŽAVANJE: (NE)MOGUĆ PRAVAC ZA AMERIČKU SPOLJNU POLITIKU

Autori ovog rada ispituju moguću promenu kursa u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država i njeno strateško prilagođavanje u odnosima sa Rusijom. Sjedinjene Američke Države bile su jedina supersila u svetu nakon završetka Hladnog rata, ali savremeni međunarodni sistem obeležava rastuća multipolarnost. Ova promena na međunarodnoj sceni uzrokovana je usponom dve velike sile sa revizionističkim tendencijama – Kine i Rusije. Iako Kina predstavlja glavnog geopolitičkog suparnika SAD, Rusiji ne nedostaje ambicija da utiče na aktuelna svetska dešavanja. Mogući relativni dobitak u kinesko-američkom rivalstvu za SAD mogao bi se postići bližom saradnjom sa Rusijom. Iako bi ovo hipotetičko poboljšanje odnosa moglo biti od koristi za SAD, autori ovog rada zauzimaju stav da je približavanje između dve zemlje trenutno malo verovatno. Koristeći neoklasični realizam kao teorijski okvir, rad ispituje moguću američko-rusku stratešku saradnju, uključujući u analizu spoljne i unutrašnje faktore koji utiču na državnu spoljnu politiku i strateško prilagođavanje. Rad takođe ispituje otvaranje SAD prema Kini tokom Hladnog rata za vreme predsedničke administracije Ričarda Niksona i upoređuje ga sa savremenim stanjem u svetu.

PERIODIKA

RUSKO-KINESKA SARADNJA U VOJNO-BEZBEDNOSNIM PITANjIMA I ENERGETICI POSLE UKRAJINSKE KRIZE

Saradnja Ruske Federacije i Narodne Republike Kine se razvijala nakon Hladnog rata, ali jedna drugoj nisu bile u spoljnopolitičkom fokusu. Ukrajinska kriza 2014. menja ovu situaciju. Kao posledica drastičnog pogoršanja odnosa sa SAD i Evropskom unijom, Rusija se okreće znatno intenzivnijoj saradnji sa Kinom. Ona se posebno ispoljava u dve oblasti: vojno-bezbednosnim pitanjima i energetici. Dve države su realizovale nekoliko izuzetno važnih ugovora o kupoprodaji oružja i vojnih tehnologija. Zajedničke vojne vežbe su češće i izvode se na provokativnijim lokacijama. Dodatno, Kina postaje sve veći potrošač nafte i gasa, a Rusija se pozicionirala kao jedan od primarnih izvoznika ovih resursa u Kinu. Kineske kompanije imaju udeo u nekoliko značajnih ruskih energentskih projekata, a kineske banke su bile spremne da daju značajne zajmove za njihovu realizaciju. Budući da će se zaoštravanje odnosa Moskve i Pekinga sa zapadnim državama nastaviti, saradnja Rusije i Kine u ovim oblastima će se dalje razvijati. Ipak, ne treba očekivati stvaranje zvaničnog rusko-kineskog saveza.

PERIODIKA

THE AMERICAN STRATEGY FOR EURASIA

Book review : Zbigniew Brzezinski. 1997. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, p. 240.

ç