Izaberi jezik:

Nikša Nikodinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

KOMPARATIVNA ANALIZA PROTIVTERORISTIČKIH STRATEŠKIH PRISTUPA SAD I EU TOKOM PRVE DECENIJE „GLOBALNOG RATA PROTIV TERORIZMA“

U tekstu se analiziraju i porede načini na koje su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Evropska unija (EU) u prvih deset godina „rata protiv terorizma“ tretirale isti u strateškim dokumentima – svojim bezbednosnim i antiterorističkim strategijama – koje predstavljaju osnovne okvire njihove borbe protiv tog najvećeg bezbednosnog izazova i najozbiljnije savremene globalne pretnje, a usvojene su nakon terorističkih napada na SAD 2001. godine. Utvrđuje se u čemu se njihovi strateški pristupi razlikuju, a kvalitativnom i komparativnom analizom sadržaja dokumenata te njihove primene u praksi ukazuje se na bezbednosne posledice različitih koncepcija protivterorističke borbe. Dakle, cilj istraživanja je: da se utvrdi kakva je priroda odgovora na terorizam i koje su to i kakve bezbednosne posledice različitih protivterorističkih strateških vizija i preduzetih mera na početku novog milenijuma.

ç