Изабери језик:

Ненад Милошевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Војна академија, Универзитет одбране, Београд

периодика

ЗНАЧАЈ И УЛОГА АРКТИКА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Арктик је подручје са значајним ресурсима. Са аспекта међународне политике, област Арктика се раније сматрала „политичком периферијом“, док је данас је сасвим извесно да представља „јабуку раздора“ у међународним односима. Посебно од момента када је постао тема озбиљних расправа о међународном и морском праву у Уједињеним нацијама у поступку решавања граничних спорова. Сама могућност да се границе Поларног круга могу тумачити на више начина, представља потенцијално извориште сукоба међу заинтересованим државама што је и мотивисало ауторе да детаљније сагледају Арктичку област са становишта његових потенцијала и утицаја на међународну безбедност. Кроз призму међусобне зависности климатских промена на Арктику и доступности његових транспортних, енергетских и рудних потенцијала, овај рад анализира тренутно међународно окружење, са циљем доношења закључка о евентуалној појави и могућим даљим правцима кретања спорова међу заинтересованим државама. Иако значајно удаљена од наше државе и њених интереса, међународна дешавања фокусирана на Арктик у битној мери утичу на све становнике планете, како са становишта спољне политике и одбране, тако и са становишта енергетске безбедности.