Izaberi jezik:

Nenad Bingulac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

PERIODIKA

TERORIZAM KAO SAVREMENI BEZBEDNOSNI IZAZOV

Postizanje dovoljnog nivoa bezbednosti u savremenim društvima predstavlja osnov za obezbeđivanje lične zaštite članova društva od raznih oblika kriminogenog ponašanja drugih članova društva, ali istovremeno predstavlja i osnovni preduslov zaštite države. Bez pomenutog ne može se zamisliti napredak društva. Iz do sada iznetog, proizilazi da se na ovaj način štiti izgrađeni sistem vrednosti. Bezbednost koja se postiže krivičnopravnom zaštitom sama po sebi ništa ne stvara već samo omogućava, a ujedno predstavlja osnovni atribut svake države. Sa razvojem društva, razvijala se i krivičnopravna zaštita koja se može percipirati kao garant slobode kroz ograničavanje ljudske samovolje. Poslednjih godina najčešći bezbednosni izazovi država su teroristički napadi, stoga će u radu posebna pažnja biti posvećena upravo ovoj problematici. Postizanje višeg nivoa bezbednosti i zaštite društva, posebno od terorističkih napada, u najvećoj meri zavisi od rada mnogih bezbednosnih službi, ali nikako se ne može izostaviti i nužna krivičnopravna zaštita, stoga će se u radu sagledati i na koji način je ovo pitanje rešeno u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Na kraju sagledavanja ove problematike ukazano je i na nove bezbednosne izazove sa kojima se susreću evropske zemlje, pri čemu se misli na migrantsku krizu i njihovu povezanost sa poslednjim terorističkim napadima.

ç