Izaberi jezik:

Nenad Antonijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Muzej žrtava genocida, Beograd

PERIODIKA

STRADANЈE SRBA U PRVIM MESECIMA OKUPACIJE NA KOSOVU I METOHIJI 1941. GODINE

U radu su predstavljeni najznačajniji podaci na osnovu neobjavljene i objavljene arhivske građe i literature o stradanju Srba na ovom području u prvim mesecima nakon okupacije. Prikazani su različiti oblici terora koje su primenjivali albanski kvislinzi u nameri da uklone srpsko stanovništvo sa teritorije Kosova i Metohije.

ç