Nemanja Janković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet Metropolitan, Beograd

PERIODIKA

POLITIČKI MARKETING MILANA STOJADINOVIĆA

U radu je predstavljen politički marketing Milana Stojadinovića, sa naročitim osvrtom na period njegovog mandata kao predsednika Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. Osnivanjem Jugoslovenske radikalne zajednice, kao nove stranke, stvorene su osnove za rad efikasne propagandne organizacije koja je svoju upotrebnu vrednost dokazala na parlamentarnim izborima 1938. godine. Prikazuju se i analiziraju upotreba masovnih medija: štampe, radija i filma, te drugih komunikoloških elemenata političkog marketinga. Sinergija napora institucija, među kojima se izdvaja reorganizovani Centralni pres-biro, ali i zvanične i nezvanične stranačke štampe te primena modernih tehnologija donela je zavidne rezultate. U ovome se ističe Stojadinovićevo shvatanje suštine političkog marketinga i njegovih elemenata, po čemu je bio daleko ispred svih političara sa ovih prostora između dva rata, a sveobuhvatnost njegove delatnosti u oblasti politike i političkog marketinga može služiti kao odličan primer i danas.

PERIODIKA

PRUGE I ORLOVI – DELOVANJE CENTRALNOG PRES-BIROA I SARADNJA SA AMERIČKIM NOVINARIMA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

U radu su prikazani organizacija i delovanje Centralnog pres-biroa Kraljevine Jugoslavije, te saradnja sa američkim novinarima, dopisnicima i drugim ličnostima koje su država, vlada i biro okarakterisale kao korisne za ostvarivanje svojih propagandnih i političkih ciljeva. U radu se dokazuje unapređenje saradnje između Centralnog pres-biroa i predstavnika američke štampe tokom Vlade Milana Stojadinovića. Rad otkriva i do sada javnosti nepoznati detalj, posetu Džozefa Kenedija Mlađeg Kraljevini Jugoslaviji i Centralnom pres birou koji iz posetu načelnika generalšataba američke vojske generala Daglasa Makartura ukazuje na relativno visok nivo međusobnog uvažavanja dve geografski udaljene zemlje različitih političkih uređenja. U tome jednu od ključnih uloga igra Centralni pres-biroa, gde se dobrim planiranjem i omogućavanjem reorganizacije, te usklađivanjem sa potrebama države i tadašnjim savremenih tehničkim dostignućima, stvara respektabilna informativno-propagandna organizacija visoke efikasnosti, na nivou najrazvijenijih zemalja tog vremena.

ç