Izaberi jezik:

Nebojša Vuković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

NATALIJA NAROČNICKA - GLAS ISKONSKE RUSIJE

Prikaz knjige: Наталия Нарочницкая, Русский мир, Санкт-Петербург, Алетейя, 2007.

PERIODIKA

JEDNA CIVILIZACIJA MANJE U HANTINGTONOVOM UNIVERZUMU? DEMOGRAFSKE PROMENE I GEOPOLITIČKE POSLEDICE

U radu su prikazani i analizirani nepovoljni demografski trendovi u zemljama koje je svojevremeno američki politikolog Semjuel Hantington svrstao u tzv. pravoslavnu civilizaciju. Osim toga, pružena su predviđanja o mogućim negativnim geopolitičkim posledicama depopulacijskih procesa na prostoru Balkana i Rusije (Evroazije), za narode koji pripadaju toj civilizaciji. U studiji se navodi, da bi u periodu od 2008. do 2050. godine, narodi koji čine „pravoslavnu civilizaciju“, mogli da trpe znatan demografski pritisak iz areala tzv. islamske i konfučijanske civilizacije. Geopolitičke posledice bile bi: uvećanje pro­stora pod političkom kontrolom Albanaca, stvaranje direktnog teritorijalnog kontakta Albanije i Turske, ruski gubitak Sibira i Dalekog istoka, i naglo povećanje udela muslimana u stanovništvu Rusije.

PERIODIKA

ODREĐENJE KULTURNO-GEOGRAFSKOG I POLITIČKO-GEOGRAFSKOG IDENTITETA RUSIJE U DELU VLADIMIRA LAMANSKOG

Naučni rad „Određenje kulturno-geografskog i političko-geografskog identiteta Rusije u delu Vladimira Lamanskog“ ima za cilj da prikaže i objasni osnovne mo­mente teorije Vladimira Lamanskog (1833-1914) o Rusiji kao zasebnom geografskom, kulturnom i političnom entitetu tzv. Srednjem svetu. Od naučnih metoda, naročito su korišćene metoda analize i komparativna metoda. U ra­du se došlo do zaključka, da je ova teorija vrlo kompleksna, i da je imala, posredno ili neposredno, značajan uticaj na opus potonjih mislilaca, posebno onih autora u okviru (neo)evroazijske škole mišljenja. Sadržaj rada omogućava celovitije sagledavanje ruskog civilizacijskog identiteta, i razvija senzibilitet za njegovu višeslojnost i složenost.

ç