Nataša Ljubomirović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola za socijalni rad Beograd

PERIODIKA

STIGMA I ANTISTIGMA INTERNO RASELJENIH LICA - ŠANSA ZA NOVO DOBA

Predmet ovog rada je prikaz primene modela socijalnog rada sa grupom u lokalnoj zajednici. Grupni rad ima višestruku primenu u različitim kriznim, ali i stabilnim, odnosno uobičajenim okolnostima. Opisani model rada u zajednici baziran je na radu sa novonastalim socijalnim grupama, koje čine ugroženi i marginalizovani ljudi - interno raseljena lica sa područja Kosova i Metohije. Različite okolnosti, politička i tranziciona zbivanja na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije i konačno u Republici Srbiji dovela su do pojave velikog broja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika iz zapadne Evrope u procesu readmisije, pojavljuju se nove socijalne grupe u zajednici. Ova činjenica je ukazala na potrebu primene grupnog rada u kriznoj situaciji na nivou lokalne zajednice, kako bi se preduzele mere zaštite ugroženih grupa u smislu obezbeđivanja pomoći na psihološkom, socijalnom i zdravstvenom nivou. Na taj način se izbegava diskriminativna praksa i stigma koja postoji među domicilnim stanovništvom. Novi trend i jačanje pružanja usluga ugroženim grupama su zapravo vaninstitucionalni oblici pružanja pomoći. U ovom segmentu važnu ulogu imaju organizacije civilnog društva i multisektorski pristup u radu koji je zapravo holistički pristup u zbrinjavanju ugroženih grupa. Dobro razvijena i organizovana zajednica pruža sigurnost svojim građanima.

ç