Miroslav Jovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za socijalni rad Požarevac

PERIODIKA

PODRŠKA PROCESIMA DEINSTITUCIONALIZACIJE U USTANOVAMA ZA ODRASLE I STARIJE SA INTELEKTUALNIM I MENTALNIM TEŠKOĆAMA

Deinstitucionalizacija je tesno vezana sa pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na život u zajednici i razvojem usluga u zajednici kojima se ovi procesi podržavaju. Vlada Republike Srbije se akcionim planom u okviru predpristupnih pregovora za poglavlje 19 obavezala da će usvojiti strategiju deinstitucionalizacije. U radu se prikazuju rezultati istraživanja koji su za cilj imali utvrđivanje stavova zaposlenih prema дeinstitucionalizaciji u šest domova za smeštaj odraslih i starijih sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Reč je o dmovima koji su bili uključeni u projekt „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim poteškoćama i mentalnim oboljenjima“ (IPA 2011) i koji su okviru njega razvijali uslugu stanovanja uz podršku. Rezultati istraživanja su pokazali da zaposleni generalno podržavaju procese deinstitucionalizacije, pri čemu nivo i intezitet podrške zavise od radnog mesta/obrazovanja, godina radnog staža i brojem pohađanih obuka.

ç