Izaberi jezik:

Mirjana Rašević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut društvenih nauka, Beograd.

PERIODIKA

DA LI JE REALNO OČEKIVATI PROMENE U MODELU PLANIRANJA PORODICE U SRBIJI U NEPOSREDNOJ BUDUĆNOSTI?

Već više od pola veka Srbija (van područja Kosova i Metohije) se suočava sa nivoom rađanja dece ispod potreba proste zame­ne generacija. Fenomen nedovoljnog rađanja u našoj sredini prati i njegov sastavni deo je pretežno tradicionalna kontrola rađanja koja uključuje pribegavanje abortusu kada se iz različitih razlo­ga trudnoća ne želi ili se ne može prihvatiti. Da li je realno očekivati promene modela planiranja porodice u Srbiji u neposrednoj budućnosti? U ovom radu odgovor na postavljeno pitanje je tražen na tri načina. Prvo, analiziranjem dugogodišnjeg kretanja indikatora planiranja porodice i njihovih karakteristika. Paralelno se utvrđuju stanje i dometi politika relevantnih za planiranje porodice. Pre svih populacione politike i politi­ke zdravstvene zaštite. Istovremeno, u nemogućnosti da se sprovede reprezentativno istraživanje vezano za utvrđivanje stavova mladih ljudi koji su relevantni za planiranje porodice, predstavljeni su stavovi koji se odnose na rađanje i korišćenje efikasne kontracepcije studentkinja Medicinskog, Farmaceutskog i Fa­kulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Posle sagledavanja izabranog zadatka iz sva tri ugla, čini se da nema dileme da ne postoji prostor za očekivanje drugačijeg reproduktivnog ponašanja u Srbiji u neposrednoj budućnosti. Da bi se ostvarile pozitive promene neophodna je izgradnja reproduktivne svesti. I individualne i političke.

ç