Изабери језик:

Мирјана Ђукић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица

ИСТОРИЈСКО-ПРАВНИ РАЗВОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО УКИДАЊА СМРТНЕ КАЗНЕ

Кривична дела против живота и тела су дела која су инкриминисана међународним документима и свим светским кривичним законодавствима. Право на живот је најзначајније људско право и право човека као јединке. Без права на слободан живот и на заштиту од повређивања истог, сва друга људска права не би имала смисла. Ипак, развојем човечанства и цивилизацијским достигнућима без преседана у историји човека и друштва, живот је постао најугроженије право од свих. У несигурним друштвеним токовима, ратом захваћеним подручјима, порастом криминалитета, живот сваке индивидуе је постао више угрожен него икад. Сагледавањем историјског развоја кривично – правне заштите живота човека у Србији, истражили смо која су дела против живота и тела била инкриминисана у Србији кроз историју, како се та врста кривичних дела законски процесуирала, и од стране којих органа, и које су то врсте кривичних санкција биле изрицане за тада постојећа кривична дела. Спроведено је и истраживање кривичних дела против живота и тела у односу на број пријава, оптужби и осуда за доступни период (1973‒2002). Из целокупног истраживања и анализе компаративним приступом указали смо на сличности и разлике са историјском инкриминацијом кривичних дела те смо пронашли најбоља решења за наше кривично законодавство у будућности, укључујући и новеле Кривичног законика, које би законодавац требао да сагледа.