Изабери језик:

Миодраг Лемајић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

ОБАВЕШТАЈНО БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ - механизми контроле

Предмет ове анализе су врсте, облици и механизми институционалне контроле и надзора над радoм обавештајно безбедносних служби Републике Хрватске, које су се у периоду од 1991. до 2011. године развијале у истој равни са доградњом организације и делокру­гом рада обавештајно безбедносних установа у Хрватској. Анализом су обухваћене обавештајно безбедносне службе у Хрватској од доласка Хрватске демократске заједнице на власт у бившој Социјалистичкој Републици Хрватској у пролеће 1990. године, односно једностраног проглашења независности Републике Хрватске 1991. године и распада бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Кључна година за завршни део анализе је ступање Републике Хрватске у НАТО априлa 2008. године односно хомогенизација поставке обавештајно безбедносне заједнице са стандардима Северноатлантског пакта. Може се констатовати да је главно обележје реформи ко­ре су се одвијале последње две деценије припрема Хр­ватске за чланство у НАТО и процес ЕУ интеграција (условљавања) те да су, уједно, наведене организације суштински покретачи реформе сектора безбедности. Током наведеног периода, хрватске обавештајно без­бедносне службе пролазиле су кроз више етапа (1991, 1993, 1995, 1997, 2002, 2006) током којих су неколи­ко пута реконструисане и дограђиване. Паралелно са реформама које су, политичким одлукама владајућих естаблишмента Републике Хрватске, спровођене над обавештајно безбедносном заједницом, постепено су се развијале политичка и цивилна контрола, као и стручна координација ове заједнице. Развој овог под­сектора, све је више био условљаван приближавањем европским интеграцијама и евроатланским стандардима. Због тога је адекватна пажња усмерена на сагледавање како досадашњих праеаца развоја, тако и савремених искустава Републике Хрватске у организације деловању обавештајно-безбедносних институција, као темеља њене обавештајне заједнице, али и система националне безбедности у целини.