Изабери језик:

Милован Трбојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за студије безбедности, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица    

периодика

МЕТОДЕ ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Адекватна анализа борбе обавештајних служби против терористичких организација захтева приступ који се темељи на методама и средствима деловања обавештајних институција. Тероризам је међу најзаступљенијим безбедносним претњама у медијима и у јавном дускурсу. Све већа бруталност, терористичких група и организација, често помињање у јавности и виралност терористичких аката на друштвеним мрежама довели су до тога да се створи специфичан страх према тероризму, због чега је рано откривање и заустављање терористичког деловања од изузетне важности. На пољу превентивног деловања против тероризма најважнију улогу имају обавештајне институције. Обавештајне институције пре свега користе специфичне методе и технике прикупљања података о терористичким претњама чиме се омогућава њихово откривање и пресретање. Поред тога, обавештајне институције се користе и необавештајним методама борбе које захтевају посебну анализу. Са друге стране, терористичке организације, поред извођења терористичких аката спроводе и делатности усмерене на ометање и дезавуисање обавештајних институција, што додатно отежава борбу против тероризма.