Izaberi jezik:

Milovan M. Mitrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

RAZARANJE DRUŠTVA I NOVE SRPSKE ELITE

U ovom radu se razmatraju društvene okolnosti u kojima su nastale i u kojima deluju nove srpske elite. Slom komunističke ideologije i socijalističkog političkog si­stema, ekonomska tranzicija, a naročito razbijanje jugoslovenske države, spoljne sankcije i vojna agresija NATO-a na Srbiju, dovode do razaranja srpskog društva i svojevrsne socijalne anomije (urušavanja srpske privrede, kulturnih institucija i sistema vrednosti). Autor nastoji da skicira sociološki profil tri nove strateške srpske elite: političke, privredne i kulturne. U aktuelnim okolnostima slabih pravnih institucija, deklarativne demokratije i izrazite političke u ekonomske korupcije vrh socijalne strukture srpskog društva karakteriše veliki stepen socijalne neodgovornosti. Tako nova srpska politička elita u velikoj meri poprima oligarhijski, privredna elita špekulantski, a intelektualna elita kalkulantski karakter.

ç