Изабери језик:

Мср Милош Вулић

Милош Вулић рођен је у Крагујевцу, где је завршио своје средњошколско образовање. Основне интердисциплинарне академске студије завршио је на Понтификалном универзитету Грегоријана (Pontificia Università Gregoriana) у Риму на Филозофском (Facoltà di Filosofia) и Теолошком факултету (Facoltà di Teologia) са тезом о персоналистичкој филозофији. Специјалистичке студије завршио је на истом универзитету на Факултету друштвених наука (Facoltà di Scienze Sociali) са тезом о политичком лидерству. На Универзитету у Београду завршио је интердициплинарне мастер академске студије на програму Религија у друштву, култури и европским интеграцијама са тезом о односу понтификалне дипломатије према европским интеграцијама. Докторске академске студије (међународне и европске студије) уписао је на Факултету политичких наука универзитета у Београду 2021. године.

Поред академског образовања завршио је истакнуте програме политичког образовања. При Фондацији Конрад Аденауер (Konrad-Adenauer-Stiftung) у Београду завршио је „Летњу школу социјално-тржишне привреде“ као и образовни програм за младе лидере „Политикас“. При Фондацији Де Гаспери (Fondazione De Gasperi) завршио је „Школу политичког образовања“ (Scuola di Formazione Politica) као и програм „Спољна, безбедносна и одбрамбена политика: садашњост и будућност Европске уније“ (Politica estera, di sicurezza e difesa: il presente e il futuro dell’Unione Europea). Такође је завршио стручну праксу у Амбасади Републике Србије (РС) при Светој столици (Ватикан) и Дипломатску академију Министарства спољних послова РС.

Добитник је прве награде на конкурсу за најбољи студентски рад о Европској унији (2020. године) који расписује Министарство за Европске интеграције РС. Тема награђеног рада била је: Значење солидарности у европским интеграцијама: Шуманова визија и изазови криза. Био је стипендиста немачких фондација Реновабис (Renovabis) и Конрад Аденауер, као и Амбасаде Републике Француске при Светој столици (Ватикан) за учење француског језика при Француском институту (Institut français: Centre Saint-Louis) у Риму. Говори енглески, италијански и францсуки језик.

Пре запослења у Институту за политичке студије, радио је у Министарству за европске интеграције РС.

периодика

ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА ОРДОЛИБЕРАЛИЗМА: ФЕНОМЕН СОЦИЈАЛНО-ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ

У овом раду бавићемо се ордолибералном политичком филозофијом и социјално- тржишном привредом, као њеним кључним феноменом. Циљ нам је да покушамо да покажемо развојни пут појма, његову иницијалну перцепцију, али и његову каснију рецепцију. У првом делу рада се анализирају извори социјално-тржишне привреде, од којих се као основни извор издваја хришћанска социјална доктрина, која је рођена као реакција на економско-политичке проблеме. Посебна пажња посвећена је папским енцикликама, које чине основ хришћанско-демократске идеологије. Други део је посвећен развоју социјално тржишне привреде. У њему се бавимо настанком Фрајбуршке школе и мишљу њених главних представника, који ће у либералну традицију увести концепт поретка, због чега ће остати познати као припадници ордолиберализама. Трећи део анализира систематизацију социјално-тржишне привреде, са посебним освртом на однос филозофија ордолиберализма и неолиберализма, у смислу њихових сличности и разлика. У том делу се бавимо и међународним контекстом ове политичке филозофије кроз формирање Друштва Монт Пелерин. У последњем делу рада разматра се рецепција социјално-тржишне привреде, у немачком и европском контексту са закључком да у временима поновних глобалних криза, вредности које ордолиберална политичка филозофија и феномен социјално-тржишне привреде носе са собом могу поново допринети одговорности међу економским и политичким актерима.