Miloš Jončić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu

PERIODIKA

VOJNO NESVRSTAVANjE POJAM, RAZVOJ, PERSPEKTIVE

Pojam vojnog nesvrstavanja, vojne nesvrstanosti ima svoje korene u pravnom institutu neutralnosti, čiji je sastavni deo vojna neutralnost. Kako bi se izbegle terminološke nedoumice autor definiše pojmove neutralnost, neutralizacija, nesvrstanost, vojna neutralnost, vojna nesvrstanost. Da bi se izbeglo pogrešno tumačenje i mešanje pojma vojna neutralnost koja podrazumeva prava i obaveze, autor iznosi mišljenje da je prihvatljiviji i precizniji termin vojno nesvrstavanje i doktrinarno to dokazuje. Rad ukazuje na društvene okolnosti i momente u međunarodnim odnosima i razvoju međunarodnog prava koji su uticali na nastanak neutralnosti. Neutralnost u savremenim međunarodnim odnosima postaje koncept koji zahteva reformu i otvara perspektivu vojnoj nesvrstanosti. Mnoge države koje su proglasile neutralnost, sve više taj koncept usmeravaju isključivo na vojnu nesvrstanost. Izmenjene okolnosti multilateralnog svetskog poretka primoravaju čak i neutralne države da se odreknu svog položaja neučestvovanja u oružanim sukobima i da se okrenu položaju nečlanstva u vojno-političkim savezima. Vojno nesvrstavanje nije moguće primenjivati povremeno ili delimično, zato rad ukazuje na neke prednosti, ali i mane ovog položaja u međunarodnim odnosima.

PERIODIKA

VOJNO NESVRSTAVANJE POJAM, RAZVOJ, PERSPEKTIVE

Pojam vojnog nesvrstavanja, vojne nesvrstanosti ima svoje korene u pravnom institutu neutralnosti, čiji je sastavni deo vojna neutralnost. Kako bi se izbegle terminološke nedoumice autor definiše pojmove neutralnost, neutralizacija, nesvrstanost, vojna neutralnost, vojna nesvrstanost. Da bi se izbeglo pogrešno tumačenje i mešanje pojma vojna neutralnost koja podrazumeva prava i obaveze, autor iznosi mišljenje da je prihvatljiviji i precizniji termin vojno nesvrstavanje i doktrinarno to dokazuje. Rad ukazuje na društvene okolnosti i momente u međunarodnim odnosima i razvoju međunarodnog prava koji su uticali na nastanak neutralnosti. Neutralnost u savremenim međunarodnim odnosima postaje koncept koji zahteva reformu i otvara perspektivu vojnoj nesvrstanosti. Mnoge države koje su proglasile neutralnost, sve više taj koncept usmeravaju isključivo na vojnu nesvrstanost. Izmenjene okolnosti multilateralnog svetskog poretka primoravaju čak i neutralne države da se odreknu svog položaja neučestvovanja u oružanim sukobima i da se okrenu položaju nečlanstva u vojno-političkim savezima. Vojno nesvrstavanje nije moguće primenjivati povremeno ili delimično, zato rad ukazuje na neke prednosti, ali i mane ovog položaja u međunarodnim odnosima.

ç